T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Evde Sağlık Hizmetlerinin Sonlandırılması

Güncelleme Tarihi: 31/10/2019

Kişiye verilen evde sağlık hizmeti aşağıdaki hallerde sonlandırılır:


  • Evde sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanacak sağlık bakım ve tedavinin, belli bir aşamadan sonra sağlık personeli gerektirmeden uygulanabilecek hale gelmesi,
  • Hastanın kendisi veya kanuni temsilcilerinin hizmeti sonlandırmayı talep etmesi,
  • Hastanın vefat etmesi,
  • Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç göstermeleri, önerilere uymamaları halinde verilen hizmetin faydası sorumlu tabip veya  diş tabibi tarafından sorgulanır ve hizmetin sonlandırılmasına karar verilebilir.      
  • Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın çeşitli nedenlerle ikamet ettiği bölgenin değişmesi halinde en kısa zamanda yeni ikamet bölgesindeki evde sağlık hizmet birimine devri gerçekleştirilerek sunulan hizmetin devamlılığı sağlanır.
  • Evde sağlık hizmeti verilen hastanın uygulanan tedavi ile iyileşerek tedavi ihtiyacının ortadan kalkması,